ជំនាញក្នុងការវាស់វែងនិងវាស់ស្ទង់អគ្គិសនី
 • head_banner_01

អ្នកវិភាគ CT

 • KT210 CT/PT Analyzer

  អ្នកវិភាគ KT210 CT / PT

  ងាយស្រួលធ្វើប្រតិបត្តិការអ្នកវិភាគ CT / ភី។

  ទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន ១២០V / ១៥ អា,

  ប្រតិបត្តិការអេក្រង់ប៉ះ ៩.៧ អ៊ីញ,

  IEC60044-1, IEC60044-6, IEC61869-2, ANSI30 / 45 ស្តង់ដារ

  ស្ថេរភាពខ្ពស់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តិ៍ CT;